Y Cyngor Ysgol

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Miss Cory. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.

Carys James

Blwyddyn 6
Ysgrifenyddes

Ffion Curley

Blwyddyn 5

Imogen Usher

Blwyddyn 3

Lois Cleary

Blwyddyn 3

Gwen Gibson

Blwyddyn 2

Seren Bedder

Blwyddyn 6
Cadeirydd

Evie Keyworth

Blwyddyn 6

Betsan Cleary

Blwyddyn 3

Freya Watkins

Blwyddyn 2

Zara Yousaf

Blwyddyn 6
Is-Gadeirydd

Catryn Richards

Blwyddyn 6

Catrin Davies

Blwyddyn 4

Liwsi Curley

Blwyddyn 2

Cayden Holmes

Blwyddyn 1