Polisiau’r Ysgol

Mae polisiau’r ysgol ar gael i bawb, holwch aelod o staff am gopi caled.

 

Polisi Cwyno PDFImage

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant PDFImage

Polisi Iechyd a DiogelwchPDFImage

Polisi Cyfle CyfartalPDFImage

Cynllun Cydraddoldeb StrategolPDFImage

Polisi Anghenion Dysgu YchwanegolPDFImage

Polisi Gwrth-FwlioPDFImage

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth PDFImage

Polisi Amseroedd SesiynauPDFImage

Polisi Codi TâlPDFImage

Polisi Gwisg YsgolPDFImage

Polisi ToiledauPDFImage

Polisi Bwyd a FfitrwyddPDFImage

Polisi Presenoldeb PDFImage

Polisi Addysg Rhyw a PherthnasoeddPDFImage

Polisi Derbyn PDFImage

Hysbysebiad Preifatrwydd PDFImage

Polisi Anghenion Gofal Iechyd PDFImage