Llysgenhadon Efydd

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Ni yw Llysgenhadon Efydd eleni. Ein gwaith ni ydy annog plant yr ysgol i gadw’n heini ac i ymarfer corff yn gyson. Rydym ni’n brysur bob wythnos yn paratoi gweithgareddau amser cinio i blant yr ysgol. Eleni, rydym ni’n falch iawn i fod yn helpu Ceredigion Actif i beilota Gweithdai Aml-Sgiliau i blant Blwyddyn 1 a 2 a’u rhieni.