Amserlen Wythnosol

Islaw gwelir amserlen o weithgareddau’r wythnos i’ch helpu chi i gofio pob dim sydd angen arnoch!

 

Dydd Llun:             Gwersi Telyn

Dydd Mawrth:       Gwersi Pres

Dydd Mercher:      Gwersi Chwythbrennau

                                 Addysg Gorfforol Cyfnod Sylfaen

Dydd Iau:                Nofio CA2/CS

                                 Am yn ail gyda Addysg Gorfforol CA2

Dydd Gwener:       Gwersi Ffidl

                                 Addysg Gorfforol CA2