Grant Amddifadedd Disgyblion

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£5,750) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol a grwpiau maethu.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Condover a Gwersi Offerynnol.