Estyn

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Er bod Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru cawn ein hariannu ganddo. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Dyma adroddiadau arolygiadau Estyn diweddaraf:

Adroddiad arolygiad Ysgol Penrhyn Coch cym 2012