Plant Gwyrdd

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod unwaith bob tymor i drafod materion Eco’r ysgol. Ni sy’n gyfrifol am hyrwyddo ailgylchu, arbed ynni, lleihau llygredd a chynaladwyedd.