Dewiniaid Digidol

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn griw o ddisgyblion sydd â chyfrifoldeb am agweddau e-ddiogelwch a sgiliau digidol yr ysgol.  Ein bwriad yw hyrwyddo defnydd diogel o dechnoleg yn yr ysgol yn ogystal ag adref. Rydym yn treialu app y mis ac yn hyfforddi staff a disgyblion yn y defnydd ohono. Yn aml, bydd athrawon yn dysgu ni sut i ddefnyddio meddalwedd neu chaledwedd newydd, ac yna byddwn ni yn hyfforddi plant eraill y dosbarth..