Criw Teithio’n Iach

Pwy ydym ni ac beth rydym yn ei wneud?

Ein swydd ni yn yr ysgol ydy annog disgyblion i deithio i’r ysgol mewn modd iach, a diogel er mwyn iddynt deal gwerth cadw’n heini a bod yn ffrind i’r amgylchedd. Rydym yn cynnal ymchwiliad blynyddol i nifer y bobol sydd yn sgwtio, beicio, cerdded neu ddod mewn car i’r ysgol fel rhan o ymgyrch ‘The Big Pedal’, Sustrans. Trwy weithio gyda Sustrans rydym wedi trefnu gweithdai cynnal a chadw Dr Beic ar gyfer plant yr ysgol er mwyn sicrhau bod beiciau a sgwteri pob un yn ddiogel. Rydym hefyd yn annog rhieni i barcio mewn ffordd diogel tu allan i’r ysgol.