Amdanom

Pennaeth

Miss Catryn Lawrence

Dosbarth 1

Miss Rhian Cory
Athrawes Cyfnod Sylfaen

Dosbarth 3

Mrs Lynwen Evans
Athrawes Blynyddoedd 5 and 6

Mrs Sian Donnelly
Cymhorthydd Dysgu Lefel Uwch

Miss Michaela Richards
Cymhorthydd ADY

Mrs Joanne Watkins
Cogyddes

Mrs Nicola Jones
Cymhorthydd Arlwyo

Dosbarth 2

Mrs Bethan Evans, Dirprwy Bennaeth
Athrawes Blynyddoedd 3 a 4

Miss Gwenelen Hughes
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Miss Julie Hall
Cymhorthydd ADY

Mrs Cathy Jones
Cymhorthydd Gweinyddol

Mrs Lynne Jones
Goruwchwyliwr Amser Cinio a Chlwb Brecwast, Glanhawraig