Amdanom

Pennaeth

Miss Catryn Lawrence
Pennaeth

Dosbarth 1

Miss Rhian Cory (CADY)
Dosbarth Derbyn

Dosbarth 3

Mrs Lynwen Evans
Blynyddoedd 3 and 4

Dosbarth 1

Mrs Sian Donnelly
Cymhorthydd Dysgu Lefel Uwch
Cymhorthydd Dosbarth Derbyn

Dosbarth 2

Miss Alaw Jones
Cymhorthydd Dysgu i Flynyddoedd 1 a 2

Cymhorthydd ADY

Miss Michaela Richards

Cogyddes

Mrs Joanne Watkins

Cymhorthydd Arlwyo

Mrs Nicola Jones

Dosbarth 2

Mrs Bethan Evans (Dirprwy Pennaeth)
Blynyddoedd 1 a 2

Dosbarth 4

Mr Steffan Bonsall
Blynyddoedd 5 a 6

Dosbarth 2

Miss Gwenelen Hughes
Cymhorthydd Dysgu ym Mlynyddoedd 1 a 2

Cymhorthydd ADY

Miss Julie Hall

Ysgrifenyddes

Mrs Cathy Jones
Cymhorthydd Gweinyddol

Goruwchwyliwr Amser Cinio

Mrs Lynne Jones