Cymry i’r Carn

Cawsom ein dewis gan staff yr ysgol i hybu’r iaith Gymraeg a manteision bod yn ddwy-ieithog o fewn ein cymuned ysgol. Rydym yn gwobrwyo disgyblion sy’n siarad Cymraeg gydag arian y Ddraig i wario yn y Siop Siarad. Rydym yn gwerthu nwyddau yn y siop, a chreu rhestrau cerddoriaeth Gymraeg i’w chwarae i iard yr ysgol bob amser chwarae ac amser cinio. Rydym hefyd wedi sefydlu gorsaf radio Cymraeg ein hunain!